Konusu
" Öngörme becerisine sahip insanoğlu geleceğe yönelik endişelerini de çoğu zaman içinde taşır. Sizinkiler nelerdir? “

Yazar Rumuzu: esila4601
Eser Sıra Numarası: 220214eser07                                                   GELECEK VE KAYGILARIMIZ
       Gelecek ile ilgili tahayyüllere dalıp gittiğim bir an, bizleri bekleyen yarınlar beni kaygılandırdı.Güzellikler de telakki etmek isterdim ama realist olunca pek de mümkün olmadı.
Geçmişten günümüze gelinceye kadar insanoğlunun teknoloji açısından rahata kavuşması birçok sorunu da beraberinde getirdi. İnsanlar bu gelişim hızına ayak uydurabilmek için geleneklerinden, aile bağlarından ve insani vasıflarından uzaklaşarak adeta makineleşti.Kurulan fabrikalar , atıklar , makineleşen insanlar sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkilemeye başladı. Hızla artan insan nüfusu,plansız sanayileşme , kentleşme, nükleer denemeler, savaşlar,tarımda kullanılan ilaçlar, gübreler,kimyasal maddelerin kullanımı çevre kirliliğine neden olmaktadır.Bunun beraberinde getirdiği birçok sonuç vardır. Bunlardan birkaç' ı kirlenmiş hava , zehirlenmiş su, verimsizleşmiş toprak. İnsanlar kendilerinin rahatlığı için çevremize zarar vermekteler. Aziz Nesin 'in de dediği gibi "Kirli çevre insanın ruhunu kirletir,kirli ruhlar çevreyi kirletir." Aslında bu sorunların başlamasındaki en büyük etken sanayi devrimidir.Araştırmalara göre sanayi devriminden bu yana 6 milyon kimyasal madde bulundu.Bazı bilim adamlarına göre  "İnsanlar kimyasal maddelerin oluşturduğu bir okyanus içinde yaşamak zorunda "Bu bilgilerden de anladığımız gibi sanayi devrimi sayesinde kimyasal madde okyanusunda yaşamak zorundayız.Sanayi devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına  neden olmuştur. Bu yığılmadan dolayı ihtiyaçlar artmıştır. İhtiyaçların artması ile Sanayi Devrimi olmuştur. Bununla birlikte birçok sorun da oluştu.Bunu en iyi  ünlü yazar Peter F. Drucker  şu sözleriyle anlatmıştır : "19.yüzyıla kadar, hiç sona ermeyen zorlu görev , insan soyunun ve çevresinin doğal etkenlere karşı korunmasıydı.Ama bu yüzyılda yeni bir ihtiyaç doğmuştur. Doğayı insana karşı korumak." Gelecekte sadece doğamız değil tarihimizde bozulmaya uğrayacaktır. Teknolojinin gelişmesi ile bilgiler de kayboluyor daha doğrusu değişiyor.Teknolojiyle herkesin dediği tarih olarak yazılıyor ve gerçek tarihimizde kaybolmaktadır. Bu konuyu anlatan en iyi söz : " İnternetten bilgi almak,yangın musluğundan bir yudum almaya benzer."
        Her ne kadar gelecekle ilgili kaygılarım olsa da ,gelecekte her şey iyiye gidebilir. Hugh White 'n da dediği gibi : "Geçmişi değiştiremezsin ama gelecek daha avucunun içindedir."